Политика за поверителност

Този уебсайт се предоставя и контролира от Економу Интернашънъл Шипинг Ейджънсиз EООД (наричана за по кратко EISA)


1. Цел
Ние от EISA оценяваме важността и зачитаме поверителността на данните на своите уеб посетители и потребители на онлайн системи / услуги. Тази политика се отнася до личните данни използвани в нашите уебсайтове и онлайн системи. Ако не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте този уебсайт или онлайн системи.


2. Лични данни
Чрез нашите уебсайтове и онлайн системи, ние събираме информация като например: име, фирма, пощенски адрес, имейл адрес, друга информация за контакт, IP адреси, информация за вашия браузър, операционна система, както и движенията и поведението на нашите уебсайтове и онлайн системи, също както и други лични данни, които са подходящи и необходими за ползването на услугите. Нашите уебсайтове и онлайн услуги са предназначени за широката аудитория, във връзка с това EISA не събира съзнателно лични данни на лица под 18 години.
Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели и въз основа на нашия законен интерес и / или относно изпълнението на договор, както е приложимо:

  • Предоставяне на услуги и продукти на EISA съгласно договорените условия
  • За да отговорим на вашите искания и запитвания за услуги или информация

EISA може да прехвърля лични данни, събрани от нея, на свързана с EISA агенция или на сътрудничеща компания, при условие че е представен Договор за обработка на данни и / или електронен формуляр за съгласие.

В рамките на 6-месечен период, ние изтриваме Вашите лични данни, когато те не са вече необходими за целите, за които са били събрани и впоследствие обработени.
Ако ни изпратите личните си данни, например когато се регистрирате за услуга, ще може да се възползвате от определени права за достъп до обработените за вас данни съгласно приложимите разпоредби. Вие също така ще имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни и да коригирате вече обработените данни, при условие че изпратите съобщение до dataprotection@eisa-varna.com, където незабравяйте да споменете своя уникален референтен номер.


Ние сме приложили подходящи организационни и съвременни технически мерки за сигурност, които да осигурят защита на вашите лични данни. Съхраняваме лични данни на сървъри с ограничен достъп, разположени в защитени съоръжения, а нашите мерки за сигурност се оценяват постоянно. Сървърите/мрежата са защитени от софтуерни устройства и Унифицирано управление на заплахите (Unified Threat Management), включително Предотвратяване от проникване (Intrusion Prevention System), Предотвратяване на изтичане на данни (Data Leak Prevention),а също така и Уеб филтриране, което е допълниение към останалите мерки за сигурност.


3. Промени
Ние запазваме правото си, по наша преценка, да променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време, без да Ви уведомяваме предварително. Актуална версия на „Политика за поверителност“ ще бъде достъпна по всяко време на уебсайта.


4. Контакти
Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или относно защитата на личните ви данни, моля, свържете се с нас на dataprotection@eisa-varna.com


5. Права и юрисдикции
Тези условия са предмет на Българския закон и всеки спор, иск, въпрос на конструкция или тълкуване, произтичащи от или свързани с уебсайта, включително тези условия, подлежат на изключителната юрисдикция на Българските съдилища.

Тази Политика за поверителност е актуализирана последно на 01/07/2019.