Бургас

Територията на пристанище Бургас включва цялата водна площ, разположена W от линията, свързваща Нос Лахна (42°33’С / 027°34’И) и Нос Таласакра (42°27’С / 027°39’И), с дължина 7 ММ и направление СИ.
 • Общо описание
 • Котвени стоянки
 • Терминали
 • Приливи и отливи
 • Карти
 • Снимки

Общо описание

UN/LOCODE: BGBOJ
Ширина/дължина: 42°28′ С / 27°28’ И
Британски морски карти: 2399 & 2283 (подходи)
Адмиралтейска пилотска карта: NP24
Часова зона: UTC + 2 hrs
Ниво на сигурност на пристанището: 1

Пристанищната територия е разделена на външно и вътрешно пристанища. Граница между двете пристанища е линията съединяваща Нос Форос и Нос Бургас.

 

Пристанище Бургас

Котвени стоянки

Район № 1 – е предназначен за кораби с максимална дължина до 150 m и е ограничен от линиите, които съединяват точките:

 1. 42°28’10 С / 27°29’10 И
 2. 42°27’80 С / 27°29’10 И
 3. 42°27’50 С / 27°29’70 И
 4. 42°27’30 С / 27°29’70 И
 5. 42°27’30 С / 27°30’50 И
 6. 42°28’10 С / 27°30’50 И

Район № 2 – е предназначен за танкери с водоизместване до 5000 t и е ограничен от линиите, които съединяват точките:

 1. 42°28’10 С / 27°30’60 И
 2. 42°27’50 С / 27°30’60 И
 3. 42°27’50 С / 27°31’20 И
 4. 42°28’10 С / 27°31’20 И

Район № 3 – е предназначен за кораби с максимална дължина над 150 m и е ограничен от линиите, които съединяват точките:

 1. 42°30’00 С / 27°32’00 И
 2. 42°29’40 С / 27°32’00 И
 3. 42°30’00 С / 27°33’40 И
 4. 42°29’40 С / 27°33’40 И

Район № 4 – e предназначен за танкери с водоизместване над 5000 t и е ограничен от линиите, които съединяват точките:

 1. 42°30’00 С / 27°33’40 И
 2. 42°29’40 С / 27°33’40 И
 3. 42°29’40 С / 27°34’80 И
 4. 42°30’00 С / 27°34’80 И

Район № 5 – е предназначен за кораби под карантина и за кораби, превозващи опасни товари, и е ограничен от линиите, които съединяват точките:

 1. 42°28’20 С / 27°32’20 И
 2. 42°28’20 С / 27°32’60 И
 3. 42°27’80 С / 27°32’60 И
 4. 42°27’70 С / 27°32’20 И

 

Терминали

В рамките на Порт Бургас са както следва:

 

БМФ Порт Бургас ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал “Бургас Изток 2” и терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. В порта се обработват: Насипни и генерални товари, контейнери, Ро-Ро карга, както и течни товари, химикали. 10 кейови места с дължина до 280.00 м и газене от 5 – 14.60 м.

 

Пристанище Бургас ЕАД (екс Пристанище Изток Бургас) в рамките на същото се намират новият Пасажерски Терминал състоящ се от 2 кейови места с обща дължина от 320.00 м и газене 10.00 м, както и марина за малки и среден размер яхти с дължина до 20.00 м. Под негов контрол е и Пасажерски Терминал Несебър, с дължина до 160.00 м и газене 7 м.

 

Порт България Уест (екс Рибно Пристанище Бургас) е интегриран напълно с националната транспортна система. Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място, а пътни връзки водят до основните околовръстни артерии на града. Пристанището разполага с 3 корабни места с газене: трето – 8.50 м,  второ – 7.50 м, първо – 6.00 м Брегои кранове, складова база (отворен и затворен тип склад).

 

КРЗ Порт Бургас се състои от 2 корабни места, приемащо кораби с максимална дължина 220.00 м и максимално газене 8.50 м.

 

Нефтено пристанище Бургас осъществява обработка на танкери:

 • Корабно място 1 – Максимална дължина 180.00 м, газене 9.60 м 2ь8 ‘’ брегови манифолда. Товари – нефторподукти – газьол, мазут, бензин.
 • Корабно място 2 – Максимална дължина 260.00 м, максимално газене 12.00 м.
 • Товари – суров петрол, мазут, дизел. 1х16’’ брегови манифолд.
 • Корабно място 3 – Максимална дължина 120.00 м, Максимално газене 6.80 м 1х4; брегови манифолд.

Бургаски корабостроителници предлагат корабни ремонтни дейсности. Налични са плаващ док приемащ съдове с лифтинг капацитет 4500 т, максимална дължина 160.00 м, максимална ширина 23.00 м, максимално газене 5.10 м. 2 ремонтни кея 400х30 м и 250х36 м оборудвани с 16т крана.

Приливи и отливи

В района няма приливно-отливни явления и течения, оказващи влияние на навигацията.

Карти

Снимки